Foredragsholdere 2012


 


Bjørn Skare (Managing Partner, ADVnor)
Han har vært CEO i 22 år for norske  og amerikanske selskaper. Han har vært bosatt og arbeidet i USA i 19 år med kommersialisering av teknologi bedrifter internasjonalt. Han har hatt omfattende eksponering for norske og internasjonale Venture Capital investorer og har bred erfaring med både norske og internasjonale selskaper.

"Hvordan vinne i tøffere tider?"

Alle bedrifter trenger å identifisere, forstå og følge opp selskapets verdidrivere. Når etterspørselen er større enn tilbudet av produkter/tjenester, er det enklere å skape gode resultater med lite fokus på selskapets verdidrivere. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, må selskapet ha "ekstrem fokus" på verdidriverne for å lykkes.


Erik Langaker (Investor og styreleder i StormGeo Group)
Erik har over 20 års erfaring i finans, fusjoner og oppkjøp og venture kapital. Over 12 år med internasjonale markeder i London. Han har siden slutten av 80-tallet finansiert eller del-finansiert oppstart av over 10 (teknologi) selskaper. Samtlige selskaper er fortsatt i drift, eller er solgt til større konserner.

"Finnes det en trygg havn i urolige tider – og hvordan vet man eventuelt om man allerede er der?"

Hans innlegg fokuserer på at man dessverre altfor ofte avslutter gode investeringer på feil tidspunkt, og uten å forstå investeringens iboende natur og langsiktige utviklingsmønster.


Patric B. Egeland (Partner, Herkules Capital)
Patrik er ansvarlig partner for flere av selskapets investeringer, og fokuserer på grunnleggende industri, telekom, media og teknologi. Han har betydelig erfaring i å lede og administrere strategi og turnaround prosesser samt M&A-transaksjoner. Han har jobbet i et bredt spekter av bransjer, inkludert forbruksvarer, telekommunikasjon, olje og gass, metall industri, landbruk og flyselskap. Egeland har en MBA med utmerkelse fra INSEAD, og Master of Science i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole.

"Aktivt eierskap i krevende tider"

Egeland vil fokusere på hvordan private equity siden sin opprinnelse i USA på 80-tallet har fått stadig mer fokus på aktivt eierskap. Han vil se på generiske analyser og eksempler som viser hvordan aktivt eierskap innenfor private equity bidrar til verdiskapning, og gir økt styrke og kraft i krevende tider. Han vil også vise konkrete eksempler og erfaringer fra Herkules.


Torger Reve (Professor, Handelshøyskolen BI)
Torger Reve er Wilh Wilhelmsen professor i strategi og industriell konkuranseevne ved Handelshøyskolen BI hvor han også har vært rektor i to perioder. Han har tidligere vært professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen og adm. dir. ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF). Han har vært gjesteforsker ved ledende universiteter i USA og Asia og underviser for tiden ved BI-Fudan MBA Program i Shanghai. Han har ledet flere store forskningsprosjekter om norsk næringslivs konkurranseevne, og mye av denne forskningen er rapportert i hans siste bok Et kunnskapsbasert Norge (Universitetsforlaget, 2012). Reve sitter i flere styrer og er en mye brukt foredragsholder.

”Et kunnskapsbasert Norge: Eierskapets rolle”

I det store nasjonale forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge (Universitetsforlaget 2012) omtales eierskapsattraktivitet som en av de syv dimensjonene som definerer kunnskapsallmenningen i en næring. For at næring skal lykkes, er den avhengig av å ha et bredt og sammensatt eierskap hvor eierne får en fornuftig avkastning på sin kapital. Det vi imidlertid finner er at mange næringer mangler kompetent privat eierskap, ikke minst i de tidlige fasene av bedrifters liv. Kunnskapsbasert næringsutvikling krever sterke eierskapsmiljøer, men da må også rammebetingelsene for eierskap understøtte dette.


Ståle Bjørnstad (Head of Corporate Finance, Handelsbanken Capital Markets)
Ståle har mer enn 16 års erfaring fra finansbransjen. Han har jobbet som aksjeanalytiker med fokus på teknologiselskaper i Alfred Berg Norge og DNB Markets, leder av institusjonell aksjehandel i DNB og Handelsbanken Capital Markets og er nå leder for corporate finance avdelingen i Handelsbanken Capital Markets. Han var ranket som en av de beste analytikerne innen sitt område i både Prospera analysen samt Kapital i flere år. I tillegg til sin nåværende jobb er han meget aktiv i Asker Fotball Kvinner og Asker Fotball Herrer fordi han mener ungdom skal ha et godt organisert idrettstilbud etter skoletid.

"Utfordringer og muligheter ved eierskifter og børsnoteringer."

Hvor er fokuset til dagens kapital- og investor marked når selskaper kjøpes og selges, og hvor stor fokus er det på børsnoteringer gitt den lave likviditeten på verdens børser.


Silvija Seres (Styremedlem Statkraft)
Silvija har en akademisk bakgrunn som fellow i Oxford, der hun også gjorde sin doktorgrad i matematikk. I tillegg holder hun en MBA fra INSEAD, og MSc og BCs i Computer Science. Silvija har jobbet som systemutvikler og forsker med Alta Vista teamet i Silicon Valley,  som professor ved det første private kvinneuniversitet i Saudi-Arabia, samt som forretningsutvikler og leder i Norge. Hun var en del av teamet som bygget IT-selskapet FAST, ledet flere avdelinger og siden jobbet med integrering etter oppkjøpet i Microsoft. Nå sitter Silvija i styret i en rekke offentlige og private selskaper, inkludert Statkraft, Norsk Tipping, Aschehoug, Norman og Making Waves, i valgkomiteen i Telenor, og i noen ideelle organisasjoner slik som Transparency International, Teknologirådet og Alarga.

”Skaper styret ditt verdi?”

Eiere har mer eller mindre klare strategier for sine bedrifter – men hvordan får man disse til å best harmonisere med arbeidet som deres styremedlemmer utfører? Hva er de viktigste suksessfaktorene i et styremedlems relasjon til eier som sikrer bedriftens langsiktige utvikling?


Kjetil Hardeng (Partner, Advokatfirmaet Haavind AS)
Kjetil leder Haavinds transaksjonsavdeling. Han bistår både industrielle og finansielle aktører, med hovedvekt på IT og energi, og var en av Haavinds sentrale advokater da Couche Tard kjøpte Statoil Fuel & Retail av børs i sommer. Kjetil har jobbet med eierutfordringer i flere land i Europa, Afrika og USA. Han holder jevnlig foredrag, senest under Norweas internasjonale vindkraftseminar i januar og Ventureforeningens årskonferanse i april.

"Hvordan – før, under og etter – sikre at en salgsprosess optimerer virksomhetens verdier"

Det er mange måter å synliggjøre og måle de verdier som skapes i en virksomhet. En av dem – og målet for mange – er salg. Hvordan det best gjøres er tema for Kjetil Hardengs foredrag.

 


Foredragsholdere Eierkonferansen 2011

Foredragsholdere Eierkonferansen 2013