Foredragsholdere Eierkonferansen 2011


 

John M. Lervik (CEO cXense)
Før cXense, var Dr. Lervik en av grunnlegger av Fast Search & Transfer (FAST). Han var CTO 1997 til 2001, og deretter administrerende direktør inntil Microsoft kjøpte selskapet i 2008. Etter oppkjøpet fungerte han som administrerende direktør og visedirektør for bedriftssøk i Microsoft frem til 2009. I 2005 ble Dr. Lervik navngitt som teknologi innovatør i den prestisjetunge Forbes E-Gang. Lervik har en PhD fra Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), der han ble tildelt Esso prisen for beste samlede PhD i 1996/97.

Ole Jacob Sunde (Eier, Formuesforvaltning, Styreleder Schibsted)
Han har lang erfaring som grunnlegger/etablerer og eier/ eierrepresentant i forskjellige virksomheter. Sunde etablerte Formuesforvaltning AS i 2000 og er i dag hovedaksjonær og arbeidende styreleder i selskapet. Grunnla Industrifinans Forvaltning ASA i 1983 og var daglig leder og største eier i dette selskapet til juni 2000. Tidligere konsulent i McKinsey & Co. Diverse styreverv, blant annet styreleder i Schibsted ASA. Innovasjon og utvikling av skaperkraft i bedriften har alltid vært hans hjertesak. Dette er ikke bare viktig i oppstart av bedrifter men like viktig i utviklingen av store bedrifter.

Geir Ove Kjesbu (Adm. Dir, Investinor)
Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en executive MBA fra INSEAD i Frankrike. Han har vært med på å bygge opp teknologiselskaper fra såkornfase gjennom vekst, internasjonal ekspansjon og børsnotering. Kjesbu har vært CTO, CEO og styremedlem i Q-Free ASA, og han har erfaring med aktivt eierskap og styreledelse i unoterte og børsnoterte teknologiselskaper.

Bjørn Skare (Managing Partner, ADVnor)
Han har vært CEO i 22 år for norske  og amerikanske selskaper. Han har vært bosatt og arbeidet i USA i 19 år med kommersialisering av teknologi bedrifter internasjonalt. Han har hatt omfattende eksponering for norske og internasjonale Venture Capital investorer og har bred erfaring med både norske og internasjonale selskaper.

Tor I Berge (Tidligere CEO Bertel O Steen og Toyota AS)
Han har vært en sentral aktør i oppbyggingen av Toyota sin virksomhet i Norge og Norden fra midten av 80 tallet og har innehatt ledende funksjoner i Toyota systemet.  Berge satt også i styret for Toyota Nordic og har vært president i Bilimportørenes Landsforening.  Han ledet Toyota Norge fra 2002 til 2008 og fikk også ansvaret for en av de største markedene i Europa, nemlig Russland.  Etter tilbakekomsten til Norge ledet han Bertel O Steen sin virksomhet i Norge.  Han er nå Partner i Interforum AS.

Erik Fekete (Partner, Tenden Advokatfirma)
Han arbeider først og fremst med forretningsjuridiske forhold, særlig knyttet til etablering, kjøp- og salg av virksomhet. Fekete arbeider også med restrukturering av selskaper samt gjeldsforhandling og konkurs. Han arbeider også med shippingtransaksjoner. Fekete er solicitor (advokat) i England og Wales, og er autorisert som advokatmekler av Den norske Advokatforening. Fekete har erfaring fra offentlig forvaltning, påtalemyndigheten og som dommerfullmektig. Han har arbeidet som advokat i Oslo, London og Sandefjord siden 1998.

Odd Gleditsch d.y. (Partner, Tenden Advokatfirma, Styreleder Jotun)
Han arbeider hovedsakelig med forretningsjuridiske spørsmål, særlig selskapsrett, shipping og kontraktsrett. Videre arbeider han med skatterelaterte spørsmål, generasjonsskifte, tomtefeste, arv og dødsbobehandling.Gleditsch har omfattende erfaring fra styrearbeid og innehar en rekke styreverv, herunder er han styreleder i Jotun AS. Gleditsch er Skattebetalerforeningens samarbeidspartner i Vestfold, samt sekretær for Vestfold og Telemark rederiforening.
Gleditsch har tidligere arbeidet ved Bærum ligningskontor, og har arbeidet som advokat i Oslo og Sandefjord siden 1987.
Tor Malmo (TIdligere CEO Logica)
Tor har over 30 års erfaring fra IT bransjen, hvorav de seneste 18 årene som operativ toppleder i norske og internasjonale IT selskaper i Norge og Norden. Dette spenner fra programvareselskap til konsulent- og driftsselskap – de siste 10 årene som leder for et av Norges større IT selskap. Han har også utstrakt erfaring med kjøp og salg av selskaper, samt eksterne styreverv i private og børsnoterte selskap.

Foredragsholdere Eierkonferansen 2012

Foredragsholdere Eierkonferansen 2013