Foredragsholdere 2014


 

Terje Svabø (Fasilitator)

Terje Svabø er en erfaren journalist med årelangt virke i Aftenposten, VG, NRK og TV 2. Terje har blant annet vært Asia-korrespondent for Aftenposten, med base i Beijing og Hong Kong. Fra 2008 til 2012 hadde han Wien som hovedbase, og jobbet blant annet som frilansskribent.

Han har også vært seniorrådgiver i Dinamo PR og leder av tankesmien Civita. Svabø har også vært politiker for Høyre, og var viseformann i Unge Høyre 1977–1979. Han har blant annet skrevet bøkene «Tampa» i 2002 og «Å redde liv» i 2011.

Øystein D. Fjeldstad (Professor ved Handelshøyskolen BI)

Han innehar Telenors Gaveprofessorat i Internasjonal Strategi og Ledelse. Han har hatt flere lederverv ved BI herunder Instituttleder og Dean of Academic Programs. Fjeldstad startet sin karriere i Arthur Andersen (nå Accenture). Han har publisert i ledende internasjonale tidsskrifter som Strategic Management Journal, Journal of Management Studies, Long Range Planning og Journal of Product Innovation Management, og har bred erfaring fra arbeid med norske og internasjonale virksomheter. Hans arbeid om verdiskaping og strategi er bredt anvendt og høyt sitert. Fjeldstad er Siviløkonom fra NHH og innehar en MSc i Management Information Systems og en Ph.D. i Business Administration fra The University of Arizona. Hans pågående forskning er knyttet til strategi for nettverksbedrifter og nye organisasjonsformer. Fjeldstad og hans kollega Professor Randi Lunnan er aktuelle med boken Strategi, Fagbokforlaget, 2014.


Oberst Ingrid M. Gjerde  (Skolesjef Krigsskolen)

Hun har en omfattende tjeneste- og utdanningsbakgrunn. Hun har vært bataljonssjef i Garden, samt troppssjef og kompanisjef i Telemark bataljon. Gjerde har også erfaring fra utlandet, blant annet fra Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. Hun har krigskolen, master i Political Science fra UIO, master i Military Strategy fra US Army Command and General Staff College og studert ledelse ved den amerikanske militærhøyskolen US Army War College i Pennsylvania.

Morten Viksøy (Partner i Reiten & co)

Han har tung bakgrunn fra strategi- og corporate finance-arbeid i tillegg til bred erfaring fra prosjektledelse. Før han begynte i Reiten & Co har han også jobbet i Telenor og McKinsey & Co.
Som en del av jobben sitter Viksøy i styrer i Reiten & Cos porteføljeselskaper. Han er i dag styremedlem hos Malthus, Brubakken og Con-Form. Viksøy er siviløkonom fra NHH.


Kjetil Hardeng (Partner, Advokatfirmaet Haavind AS)

Kjetil leder Haavinds transaksjonsavdeling. Han bistår både industrielle og finansielle aktører, med hovedvekt på IT og energi, og var en av Haavinds sentrale advokater da Couche Tard kjøpte Statoil Fuel & Retail av børs. Kjetil har jobbet med eierutfordringer i flere land i Europa, USA, Latin Amerika, Asia og Afrika. Han holder jevnlig foredrag, blant annet i i Norweas internasjonale vindkraftseminar og Ventureforeningen.

Bjørn Skare (Managing partner ADVnor)

Han har vært CEO i 22 år for norske  og amerikanske selskaper. Han har vært bosatt og arbeidet i USA i 19 år med kommersialisering av teknologi bedrifter internasjonalt. Han har hatt omfattende eksponering for norske og internasjonale Venture Capital investorer og har bred erfaring med både norske og internasjonale selskaper.

Gisele Marchand (Administrerende direktør, Advokatfirmaet Haavind AS)

Gisele har toppledererfaring fra ulike kompetansebedrifter. Hun har tidligere vært en del av DNB' konsernledelse med ansvar for person- og bedriftskunder i Norge. Deretter han hun vært adm.dir. i kommunikasjonshuset Bates, Statens Pensjonskasse og Eksportfinans ASA - før hun nylig tiltrådte som adm.dir. I advokatfirma Haavind. Hun har gjennom de siste 15 år hatt en rekke styreverv i børsnoterte og unoterte selskaper som Norske Skog, Oslo Børs, Gjensidige og Eiendomsspar.