Foredragsholdere 2013


 


Jens Rugseth (Konsernsjef i Crayon Group)
Jens er konsernsjef i Crayon Group, ett selskap han startet i 2002 og som i dag er i 11 land i Europa og Midtøsten med en forventet omsetning i 2013 på ca kr 3 milliarder. Jens er også styreformann og stor aksjonær i 5 andre selskaper han har startet. Jens har mer enn 25 år i IT-bransjen i Norden og har startet og solgt mer enn 10 selskaper i perioden i tillegg til å ha ledet Skrivervik Data AS, Cinet AS og ARK ASA på 90 tallet.

Hva! Software?? Det er jo ingen som tjener penger på å jobbe med de store på software.
Jens vil snakke om hvordan det er mulig å gå fra null til å bli en av verdens 10 største programvareforhandlere i ett marked som er overetablert, ingen produktforskjeller, i praksis ingen prisforskjeller og alle kundene har allerede kjøpt. Foredraget belyser hva slags risiko man må ta, hvilke strategiske grep man må gjøre for skape unik identitet, samt hvordan man jobber med bedriftens kultur for å skape vinnerlaget. Hva slags utfordringer får man i de forskjellige vekst og ekspansjonsfaser.

Siri M. Kalvig (Ansatt og styremedlem i StormGeo Group)
Siri er gründer og tidligere administrerende direktør i værvarsel-selskapet StorGeo, som ble etablert i 1997. 16 år senere er hun fortsatt ansatt i StormGeo men nå med en helt annen rolle enn i starten, blant annet tar hun en næringsdoktorgrad innenfor offshore vind energi. Siri har bred erfaring fra media og styrearbeid, samtidig som hun har vært med på å bygge opp Europas største private værselskap.
Foto: Agnete Brun

"La stormen få utvikle seg!
Værselskapet StormGeo startet som en lett bris på lesesalen på geofysisk institutt i Bergen og utviklet seg til en kraftfull storm i internasjonalt farvann. Siri Kalvig vil fortelle om viktigheten av å slippe tøylene for å få stormen til å nå sitt fulle potensial.

Ole Petter Remman (Gründer, e-vita)
I e-vita har Ole Petter bla hatt rollene styreformann, daglig leder og salg og markedsansvarlig. Han har tidligere erfaring fra TietoEnator Consulting, hvor han ledet metode- og datavarehusavdelingene og internasjonal erfaring fra selskapet Paxus, hvor han jobbet i Storbritannia og Australia. Videre har han styreerfaring fra Kvatro Telecom AS, e-vita AS og Kaizit AS. Ole Petter har BsC i Computation fra University of Manchester (UMIST) og Master of Management fra BI.

"Vi kan best selv, eller har vi behov for hjelp utenfra?"
Ole Petter vil fortelle om utfordringer og veivalg gründerne har stått ovenfor gjennom forskjellige utviklingsfaser siden etablering av selskapet i 1999, frem til salg av et veldrevet og lønnsomt IT selskap høsten 2013.

Nicolai Kielland Løchen (Partner, ADVnor)
Nicolai har over 15 års erfaring med forretningsutvikling, finansiering og tilrettelegging av salg og kjøp av bedrifter samt styreverv i private og børsnoterte selskaper. Han har forut for dette vært i ledelsen av SMB markedet i en stor utenlandsk forretningsbank i 7 år. Videre har han arbeidet som forretningsadvokat i 4 år.

"Exit planlegging under reisen"
Nicolai vil snakke om drift av selskapet paralellt med mulig exit-prosess. Hvordan skape interesse hos mulige nye eiere? Er det noen motstrid mellom optimal drift og exit-modus?

Kristian Semmen (Leder fremmedkapital, SpareBank 1 Markeds)
Krisian er utdannet siviløkonom fra NHH, hvor han har gjennomført høyere avdeling. Han har bred bakgrunn fra det norske kapitalmarkedet, og har bl.a. jobbet for Norges Bank (Petroleumsfondet), Storebrand Kapitalforvaltning, First Securities og Orkla Finans.

"Vi trenger finansiering, hva gjør vi nå?"
I de ulike vekstfasene er ofte finansiering en utfordring. Foredraget belyser de forskjellige finansierings-markedene og regulatoriske krav som kan påvirke den enkelte bedrift. Hvilke muligheter har vi og hva må vi være oppmerksom på?Kjetil Hardeng (Partner, Advokatfirmaet Haavind AS)
Kjetil leder Haavinds transaksjonsavdeling. Han bistår både industrielle og finansielle aktører, med hovedvekt på IT og energi, og var en av Haavinds sentrale advokater da Couche Tard kjøpte Statoil Fuel & Retail av børs og for Telenors storsatsing sammen med Schibsted og Singapore Press Holding nå i år; to JV som skal dekke online classifieds i Latin Amerika og Asia. Kjetil har jobbet med eierutfordringer i flere land i Europa, USA, Latin Amerika, Asia og Afrika. Han holder jevnlig foredrag, blant annet i i Norweas internasjonale vindkraftseminar og Ventureforeningen.

Preben Brecke (Partner, Advokatfirmaet Haavind AS)
Preben leder Private Equity-praksisområdet til Haavind. Han er en erfaren og spesialisert M&A- og transaksjonsadvokat. Han har bred erfaring med å bistå private equity fond, og andre finansielle og industrielle aktører med oppkjøp, salg, fusjoner og restruktureringer.

"Selskapsreisen; også en ektepakt"
Foredraget til Kjetil og Preben vil dekke at selskapsreisen også er en ektepakt mellom eierne hvor løfte normalt ikke gjelder til døden skiller ad. Derfor; hvordan best regulere «dead locks» og hvilke exit bestemmelser som bør settes.

Heine Wang (Konsernsjef Nokas AS)
Heine er konsernsjef Nokas AS og tidligere president i NHO. Han driver eget forlag, er utdannet jurist ved universitetet i Oslo og sitter som styreleder i flere virksomheter.
Heine er bosatt i Tønsberg og har en lidenskapelig interesse for militærhistorie.

”Fra Tønsberg til størst i Norden”
Heine vil snakke om de utfordringene og veivalg de tok fra starten med Vakt Service til dagens Nokas. Hva var viktigst for at de lyktes?

Bjørn Skare (Managing partner ADVnor)
Han har vært CEO i 22 år for norske  og amerikanske selskaper. Han har vært bosatt og arbeidet i USA i 19 år med kommersialisering av teknologi bedrifter internasjonalt. Han har hatt omfattende eksponering for norske og internasjonale Venture Capital investorer og har bred erfaring med både norske og internasjonale selskaper.

Fasilitator og reiseleder for Eierkonferansen 2013

 


Foredragsholdere Eierkonferansen 2012

Foredragsholdere Eierkonferansen 2011